Verkeer en infrastructuur

Woningen liggen in ons dichtbevolkte land al snel in de buurt van drukke wegen of spoorlijnen. Bij nieuwbouw of bij de aanleg of reconstructie van wegen moet daarom rekening worden gehouden met het geluid van het verkeer. Het GeluidBuro berekent de geluidbelasting op gevels door middel van akoestisch onderzoek.

Waar nodig worden bronmaatregelen (verlagen rijsnelheid, stiller wegdektype) of overdrachtsmaatregelen (plaatsen geluidscherm of afschermende gebouwen) onderzocht. Indien deze maatregelen onvoldoende effect resulteren, adviseren wij over het aanvragen van een ontheffing (Hogere Waarde) en het isoleren van de gevels van de betreffende woningen.

Door geluidonderzoek weten we welk type asfalt we moeten gebruiken en of schermen nodig zijn.Joeri Polderman

Het GeluidBuro heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoeken naar weg- en railverkeerslawaai. Deze onderzoeken variëren in schaal van buurtwegen tot complexe verkeersknooppunten.

Foto Jouri Polderman

Joeri Polderman | Projectleider IV-infra

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen