Sponsoring en goede doelen

Wij sponsoren doorlopend een vast aantal organisatie en goede doelen. Wij kiezen er voor het bescheiden bedrag dat wij hier jaarlijks aan kunnen besteden, te schenken aan kleine instellingen en projecten die ons aan het hart gaan. Daarnaast steunen wij enkele initiatieven op ons eigen vakgebied geluid.
Kentalis / Weeklank
Instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen met specifieke behandelmethoden voor het verbeteren van communicatie.

Evamail
Online platform voor de verbetering van communicatie tussen instellingen en ouders.

Toneelgroep Genesius
Amateur toneelgezelschap in Haarlem. De enige toneelgroep in Haarlem die het elkaar weer voor elkaar krijgt te mogen optreden in de Toneelschuur.
Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)
De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Nationale Hoorstichting
De Nationale Hoorstichting spant zich in om gehoorschade als gevolg van harde muziek en lawaai tegen te gaan. Dit doet de stichting door een breed publiek te informeren over het belang van een goed gehoor, en aan te sporen het gehoor te beschermen om beschadiging te voorkomen.

Stichting Innonoise
Het stimuleren van innovatie-activiteiten op het gebied van beperkingen van ongewenste belastingen van geluid en reductie van geluidhinder en voorts al hetgeen daar rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

cialis without prescription