Geluidisolatie gebouwen

We willen graag comfortabel wonen, zonder overlast van buren of nabijgelegen wegen of industrie. Geluidisolatie tussen woningen en de geluidwering van gevels is daarom van groot belang. De eisen die de overheid daaraan stelt zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Op de werkplek worden eisen gesteld aan de geluidwering tussen ruimten en de akoestiek in de ruimten zelf.

Het is noodzakelijk om in een vroeg stadium van de ontwikkeling van bouwprojecten aandacht aan het geluid te besteden. Dit geldt nog sterker voor gebouwen waarin diverse functies samenkomen.

Als ik een gebouw ontwerp wil ik geen rapporten, maar iemand die meedenkt.René Hoek

In oudere gebouwen is de kans op geluidsoverlast groot. Zeker als mensen boven elkaar wonen. Steeds meer Verenigingen van Eigenaren stellen daarom eisen aan de vloerafwerking. Aan de hand van geluidmetingen kan Het GeluidBuro de vloerconstructie toetsen aan deze eisen.

Foto René Hoek

René Hoek | Eigenaar Het Architectenbureau

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen