Geluidisolatie gebouwen


Spaarnoogplan HaarlemSpaarnoogplan Haarlem

Spaarnoogplan Haarlem

Het Spaarnoogplan is wat je noemt een ‘geluidbelaste locatie’. Aan een zijde grenst het plan direct aan de spoorlijn Haarlem-Amsterdam, aan een andere zijde loopt de Oostvest, de drukke doorgaande weg naar het station en het strand van Bloemendaal aan Zee. Op deze plek stonden van oudsher al woningen, maar de wijk was aan een grondige herontwikkeling toe. Met inspraak van de bewoners heeft Taneja Hartsuyker Architecten een prachtig woningbouwplan ontworpen. Voor het project hebben wij de geluidwering van de gevels, de geluidisolatie tussen de woningen en de galm in de centrale verkeersruimten (zoals trappenhuizen) berekend en voorzieningen (zoals de opbouw van de gevel) geadviseerd. Daarnaast is gerekend aan de geluidoverdracht tussen de parkeergarage en de bovenliggende woningen.

Opdrachtgever: Taneja Hartsuyker Architecten | Project: Geluidisolatie gevels, woningen en parkeergarage


Filmstituut EYE

Filmstituut EYE

Filminstituut EYE beschikt naast het nieuwe filmmuseum aan het IJ over een locatie waar oude films worden onderzocht, bewerkt, schoongemaakt en gedigitaliseerd. Voor de nieuwbouw van deze locatie in Amsterdam-Noord is door Het GeluidBuro een geluid- en trillingsonderzoek verricht. In een grote open kantoortuin zullen verschillende ‘cabines’ worden gemaakt waarin met specialistische apparatuur gewerkt wordt aan oude films. De vrees bestond dat dit tot overlast zou leiden in het kantoor en vice versa. Door de geluid- en trillingsproductie van de apparatuur te meten hebben wij advies kunnen geven over de toe te passen constructies en materialen voor de nieuwbouw. Daarnaast is advies gegeven over mogelijke voorzieningen en maatregelen om een prettig akoestisch klimaat te realiseren in de open kantoortuin.

Opdrachtgever: Filminstituut EYE | Project: Geluidwering montagecabines in kantoortuin


Plan Spijkerman PurmerendPlan Spijkerman Purmerend

Plan Spijkerman Purmerend

Aan de Kanaalschans en de Neckerdijk in Purmerend worden enkele bestaande panden gesloopt om ruimte te maken voor een combinatie van woningen en bedrijven. Voor dit bouwplan hebben wij akoestisch onderzoek verricht voor de geluidwering van de gevels, de geluidisolatie tussen de woningen onderling en voor de geluidoverdracht vanuit de horeca naar de bovengelegen woningen. Om er voor te zorgen dat de bewoners geen hinder zullen ondervinden van het muziekgeluid in de feestzaal van het horecabedrijf, is deze los van het woongebouw geplaatst op een eigen fundering in de binnentuin. Daarnaast is nog een groot aantal geluidisolerende voorzieningen geadviseerd voor de feestzaal en de overige horecaruimten.

Opdrachtgever: Architectenbureau EWP | Project: Geluidwering gevels en interne scheidingsconstructies

www.onlyrebels.com/