Werkplek en Arbo

Als iemand te lang wordt blootgesteld aan te hard geluid treedt gehoorschade op. Zelfs bij een relatief laag geluidniveau kan al schade ontstaan als het geluid maar lang genoeg aanhoudt. Zeer harde geluiden kunnen acute gehoorschade veroorzaken. Gehoorschade is blijvend. Het GeluidBuro is uiteraard van mening dat je zuinig moet zijn op je oren!

De Wet op de arbeidsomstandigheden (Arbowet) regelt aan hoeveel geluid een werknemer op de werkplek blootgesteld mag worden. Het stelt de grenswaarden voor het gemiddelde geluid, uitgedrukt in een dagdosis, en voor de piekgeluiden. Ook schrijft de wet voor welke maatregelen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het dragen van gehoorbescherming.

Hoe zorgen we ervoor dat niemand hier gehoorschade oploopt?Bart Schellen

Akoestisch onderzoek op de arbeidsplaats kan bestaan uit het meten van de geluidniveaus en het bepalen van de dagdosis op een bepaalde plek of voor een specifieke werknemer. Bij uitgebreider onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden de geluidniveaus te verlagen. Bijvoorbeeld door aanpassingen aan machines of het verlagen van de nagalmtijd in een ruimte.

Foto Bart Schellen

Bart Schellen | Kwaliteitsmanager Schneider Electric

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen