Horeca en evenementen

In de horeca wordt vrijwel altijd muziek gedraaid, soms zacht, vaak wat harder. De overheid hanteert echter strenge geluidnormen voor wat er van die muziek bij de buren nog te horen mag zijn. Aan Het GeluidBuro de taak deze uitersten bij elkaar te brengen.

Horeca is een breed begrip, waaronder zeer verschillende bedrijven en instellingen vallen. Cafés, restaurants en clubs, maar ook theaters, sportscholen en zwembaden. Het overgrote deel van deze bedrijven valt onder het zogeheten Activiteitenbesluit waarin, onder andere, geluidnormen zijn opgenomen.

Het GeluidBuro bepaalt met behulp van geluidmetingen en berekeningen of een bedrijf voldoet aan deze geluidnormen en geeft zo nodig advies over mogelijke geluidwerende maatregelen. Naast de ‘standaard’ geluidonderzoeken voor horecabedrijven, geven wij ook advies over de akoestiek en de kwaliteit van het geluid binnen het bedrijf.

Bij de bouw van de club stond één ding voorop: het moest een geluiddichte bunker worden.Niels de Geus

Wij verrichten ook akoestisch onderzoek voor evenementen. Op basis van het geluidontwerp en een inventarisatie van de omgeving bepalen wij met een speciaal ontwikkeld rekenmodel de geluidbelasting in de omgeving. Tijdens evenementen kunnen wij het geluid monitoren.

Foto Niels de GeusNiels de Geus | Mede-eigenaar Club Air

Onze werkzaamheden voor horecabedrijven en evenementen

Download onze brochure
Akoestisch onderzoek horeca en evenementen

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Apparatuur en software
Offerte aanvragen