Bestemminsplan en ruimtelijke ordening

Bij het wijzigen van de bestemming van een gebouw of gebied moet rekening worden gehouden met geluid. In een voormalige supermarkt mag bijvoorbeeld niet zomaar een sportschool worden geopend. Naast een industrieterrein of drukke weg kan niet zomaar een nieuwe woonwijk worden gebouwd.

Bij akoestisch onderzoek voor bestemmingsplanprocedures moeten alle relevante geluidbronnen in kaart worden gebracht zoals het geluid van industrie, wegen, spoorwegen en recreatie. Het uiteindelijke doel is een goed werk- en leefklimaat voor alle partijen.

Binnen de ruimtelijke ordening moet het bevoegd gezag (gemeente, provincie of Rijk) goede afwegingen kunnen maken. Bij een nieuwe bestemming moet daarom breder worden gekeken dan alleen naar de wettelijk geluidnormen. Het GeluidBuro kan de volledige akoestische situatie in kaart brengen.

Geluid is vaak bepalend voor wat er wel en niet kan in een gebied.Wouter Voerman

Samen met gemeenten, provincies of ontwikkelaars werken onze geluidexperts graag aan ruime mogelijkheden voor nieuwe woongebieden of de uitbreiding van een bedrijf of bedrijventerrein.

Foto Wouter Voerman

Wouter Voerman | Mede-eigenaar Prommenz

Onze werkzaamheden voor bestemmingsplannen en RO

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen