Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven moeten aan veel milieuregels voldoen. Geluid is er daar één van. In landelijke gebieden zijn de geluidnormen streng. Deze strenge normen in combinatie met veel activiteiten op het erf, maken geluid rondom agrarische bedrijven een zeer specialistische puzzel.

Voor een akoestisch onderzoek bezoeken wij het bedrijf, meten wij de verschillende geluidbronnen en maken wij een akoestisch rekenmodel van het bedrijf en de omgeving. Indien nodig worden geluidreducerende maatregelen geadviseerd.

Zonder schaalvergroting red je het niet meer als agrarisch bedrijf.Johan Klaassen

Het GeluidBuro heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met geluidonderzoek voor de agrarische sector. Van (pluim)veehouderij tot akkerbouwbedrijf. Onze adviseurs kennen de bedrijven en weten wat er speelt.

Foto Johan Klaassen

Johan Klaassen | Ondernemer Pluimveebedrijf Het Anker

Onze werkzaamheden voor agrarische bedrijven

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen