Over ons Buro

Het GeluidBuro is een ingenieursbureau gespecialiseerd in akoestisch onderzoek. Wij werken vanuit Haarlem en Arnhem voor bedrijven, overheden, architecten en aannemers in heel Nederland (niet voor particulieren). Vanuit Hannover bedienen wij onze Duitse opdrachtgevers.

Wij hebben er bewust voor gekozen ons te specialiseren in geluid. Wij verrichten geluidmetingen, rekenen met akoestische modellen en verdiepen ons in wet- en regelgeving. Met die kennis geven wij advies hoe geluid te reduceren of optimaliseren. Wij kunnen antwoord geven op bijna alle vragen over geluid.

Geluidregelgeving is vaak ingewikkeld. Wij houden onze geluidonderzoeken zo eenvoudig mogelijk en proberen de complexe materie inzichtelijk te maken. Wij vermoeien onze klanten liever niet met technische details en geven de informatie waar het om gaat in gewone mensentaal.

Wij luisteren goed naar de vragen van onze opdrachtgever, overleggen met betrokken partijen en proberen ons in te leven in de verschillende belangen. Die informatie vormt de basis voor het technische onderzoek en ons advies. Zo vinden we de beste oplossing.

Dankzij onze geluidadviezen kunnen mensen leven en werken zonder te veel geluidsoverlast te produceren of ervaren.

Zie ook:
Geschiedenis
Team
Colofon