Akoestiek zalen en studio’s


Greijdanus College Hardenberg

Greijdanus College Hardenberg

Het Greijdanus College met vestigingen in Zwolle, Meppel, Enschede en Hardenberg heeft de locatie in Hardenberg uitgebreid. Het GeluidBuro heeft voor de aula een Programma van Eisen voor de zaalakoestiek en de elektro-akoestiek opgesteld, het advies verzorgd en de aanbesteding begeleid. In de ruimte zijn absorberende en reflecterende materialen geadviseerd om een goede akoestiek te realiseren. De elektro-akoestiek is op een hoogwaardig niveau gebracht, binnen het beperkte budget. Hiervoor is gebruik gemaakt van een relatief goedkoop geluidsysteem, maar met een hoge geluidskwaliteit die precies bij de ruimte paste. Ook voor onderwijsgebouwen is het dus mogelijk een akoestisch prettige omgeving te creëren binnen de vaak krappe budgetten.

Opdrachtgever: Greijdanus College | Project: Zaal- en elektro-akoestiek nieuwe gebouw


Dienst Werk en Inkomen AmsterdamDienst Werk en Inkomen Amsterdam

Dienst Werk en Inkomen Amsterdam

Het kantorencomplex van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam is heringericht met grote kantoortuinen. Dit heeft echter tot klachten over geluid geleid. Het GeluidBuro heeft onderzoek gedaan naar hoe de werksituatie in de kantoortuinen verbeterd kan worden. Hierbij zijn specialistische geluidmetingen uitgevoerd en is een advies gegeven voor de inrichting van de ruimten. Na plaatsing de voorgeschreven voorzieningen (onder meer …) in de ruimte door de leverancier zijn controlemetingen uitgevoerd. Bijzonder bij kantoortuinen is dat aanvullend op de gangbare ruimte-akoestische parameters gekeken moet worden naar onderlinge hinder, privacy en het werkklimaat om de akoestiek goed te kunnen beoordelen.

Opdrachtgever: DWI Triade Amsterdam | Project: Herinrichting kantoren


Plenaire zaal Landtag NiedersachsenPlenaire zaal Landtag Niedersachsen

Plenaire zaal Landtag Niedersachsen (D)

Het was vanzelfsprekend dat de spraakverstaanbaarheid in de grote plenaire zaal van het parlementsgebouw van deze deelstaat goed moest zijn. Minder vanzelfsprekend waren de voorwaarden waaronder dit gerealiseerd moest worden. Zo mochten bijvoorbeeld de locaties van de oude luidsprekers niet veranderd worden. Ook de omvang was bijzonder, zo ging het om 200 microfoons voor sprekers, veel verschillende koppelingen naar TV- en radiostations en aansluitingen naar 450 werkplekken in het pand. Alles moest functioneren conform ordners vol met eisen en zonder dat een audiotechnicus bij de plenaire zittingen aanwezig hoeft te zijn. Uiteindelijk is het systeem zo ontworpen dat de volledige techniek met één 20” touchpanel kan worden bediend.

Opdrachtgever: Landtag Niedersachsen | Project: Spraakverstaanbaarheid plenaire zaal


Opnamestudio Earforce AmsterdamOpnamestudio Earforce Amsterdam title=

Opnamestudio Earforce Amsterdam

Voor de bouw van hun nieuwste studio heeft Earforce Het GeluidBuro ingeschakeld. De opnamestudio moest zeer veelzijdig in gebruik worden en beschikken over twee opnameruimten en een ruime regiekamer. In de kelder van het pand zijn drie separate doos-in-doosconstructies gemaakt (met ontkoppelde plafonds, vloeren, wanden, deuren en ramen) voor de geluidwering tussen de ruimten, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. De ruimten zijn bovendien volledig asymmetrisch opgebouwd om mogelijke hinderlijke reflecties en flutterecho’s te voorkomen. In de ruimte waar drum en zang worden opgenomen is een droge akoestiek gecreëerd. De grote opnameruimte heeft een variabele akoestiek gekregen. ‘ The basement studio’ is het vlaggenschip geworden van Earforce.

Opdrachtgever: Earforce | Project: Bouw nieuwe opnamestudio


Grote of Lebuinuskerk Deventer

Grote of Lebuinuskerk Deventer

De grote- of Lebuinuskerk in Deventer is het enige gebouw waar wij voor 3 verschillende opdrachtgevers 3 afzonderlijke onderdelen hebben geadviseerd. Eerst hebben wij gemeente Deventer in 2010 advies gegeven inzake de restauratie van het Carillion en de plaatsing van de klokken. Vervolgens hebben wij in 2011 de firma Wolters geadviseerd, die in de galmende toren (IJskelder) een atelier bouwde voor ambachtelijke werkzaamheden. Daarna hebben wij in 2012 de Protestantse gemeente geadviseerd inzake de akoestiek en elektro-akoestiek voor de grote kerkzaal, waarbij de originele zaalakoestiek is verbeterd en de installatie pasmaat is ontwikkeld voor 7 verschillende gebruikersscenario’s. In 2013 kunnen we overal met plezier luisteren. Voor referenties kerkgebouwen zie Akoestiek kerkgebouwen

Opdrachtgever: Gemeente Deventer | Project: Restaurantie Grote of Lebuinuskerk


Auditorium Georg-August-UniversitätAuditorium Georg-August-Universität

Auditorium Georg-August-Universität (D)

In het Zentraler Hörsaal Gebaude van de universiteit bevindt zich Hörsaal 11, een auditorium voor 900 personen dat naast voordrachten ook gebruikt wordt voor muziek, als filmzaal en andere activiteiten. Een optimale spraakverstaanbaarheid moest hier gecombineerd worden met goed geluid voor film en muziek. Naast de bouwkundige akoestiek zijn verschillende en uiteenlopende configuraties voor de audio onderzocht. Uiteindelijk is op basis van het advies een systeem geïnstalleerd dat alle eisen overtreft. Ook in andere auditoria van de universiteit leidt dezelfde aanpak en begeleiding bij de renovatie tot dezelfde resultaten!

Opdrachtgever: Georg-August-Universität Göttingen | Project: Optimaliseren spraakverstaanbaarheid auditorium

Read More . Roofing Contractors Youngstown