Onderwijs en opvang

Alle kinderen en jongeren gaan naar school en veel kinderen gaan naar een kinderdagverblijf. Maar het realiseren van een prettig gebouw voor school of opvang is minder eenvoudig dan gedacht. De wettelijke regelgeving voor de isolatie van gebouwen en ruimten is vaak niet afdoende voor een goed akoestisch klimaat. Voor de akoestiek binnen (les)ruimten is zelfs helemaal geen wettelijke norm.

Het is dus van groot belang bij het ontwerp van nieuwe of te renoveren schoolgebouwen en kinderdagverblijven rekening te houden met de juiste voorzieningen. Het GeluidBuro kan meedenken over het Programma van Eisen (PvE) en advies geven over de toe te passen constructies en materialen.

Niemand wil een kinderopvang in zijn achtertuin, gelukkig konden wij toch starten.Maaike van der Marel

Omwonenden rond (geplande) scholen of kinderdagverblijven kunnen bezwaar maken tegen de vestiging of uitbreiding. Een veel gehoord argument is de potentiële geluidsoverlast van spelende kinderen en parkeren. Akoestisch onderzoek kan uitwijzen of het te verwachten geluid het woon- en leefklimaat niet te veel aantast.

Foto Maaike van der Marel

Maaike van der Marel | Vestigingsmanager kinderdagverblijf WereldKids

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen