Akoestiek kerkgebouwen


Grote kerk NaardenGrote kerk Naarden

Grote kerk Naarden (NL)

De grote kerk in Naarden-Vesting is niet alleen een fraaie vergaderplaats voor de Protestantse Gemeente in Naarden, het is ook een (inter)nationaal bekend gebouw voor concerten, congressen en vergaderingen. Jaarlijks wordt hier de bekende Mattheus Passion van J.S. Bach uitgevoerd. De spraakverstaanbaarheid was echter minder gewaardeerd dan de akoestische kwaliteiten voor muziek. Van de 22 luidsprekers zijn er 14 weggenomen en 8 vernieuwd. Het resultaat was een erg goede spraakverstaanbaarheid bij behoud van de originele en gewaardeerde akoestiek voor muziek.

Opdrachtgever: Protestantse Gemeente Naarden | Project: Elektro-akoestiek / spraakverstaanbaarheid


Nikolaikirche Leipzig

Nikolaikirche Leipzig (D)

De Nikolaikirche heeft een belangrijke rol gespeeld bij de val van het ijzeren gordijn en de hereniging van Oost- en West Duitsland. Tot op de dag van vandaag is de voor Duitsland belangrijke geschiedenis in de kerk voelbaar. Het vredesgebed, dat aan het einde van de bestaansperiode van de DDR elke maandag plaatsvond, was van grote betekenis voor de vreedzame revolutie met de bekende datum 9 oktober 1989. Het geluid van de krachtenbundeling in dit gebouw op deze dag was door heel Leipzig en de DDR hoorbaar! Ook nu is dat het geval, door de optimalisatie van de elektro-akoestiek. Door de zeer nauwe samenwerking met het kerkelijke bouwambt en de Duitse monumentenzorg zijn we erin geslaagd aan alle akoestische wensen te voldoen, wat in de praktijk tot hoge tevredenheid leidt door de makkelijk verstaanbare spraak in combinatie met het behoud van de muzikale kwaliteit.

Opdrachtgever: Bauamt Leipzig | Project: Elektro-akoestiek kerkzaal


Dominicanenkerk Zwolle

Dominicanenkerk Zwolle (NL)

De Dominicanenkerk in Zwolle moest worden voorzien van een nieuwe geluidsinstallatie, die een veel betere spraakverstaanbaarheid moest realiseren dan voorheen. Voor ons was dit aanleiding voor een uitvoerige test waarbij we in de praktijk de nieuwste ontwikkelingen beluisterden: met medewerking van een grote internationale groep vertegenwoordigers van verschillende merken hebben we veel informatie verkregen over de nieuwste (digitale) technieken en vooral hoe verschillen in de praktijk hoorbaar zijn. Hier gaat het uiteindelijk om! Inmiddels heeft men een optimaal systeem naar volle tevredenheid in gebruik.

Opdrachtgever: Dominicanenklooster Zwolle | Project: Nieuwe geluidsinstallatie kerkzaal


DOM FrankfurtDOM Frankfurt

DOM Frankfurt (D)

De DOM in Frankfurt is een gebouw dat niet alleen kerkenbezoekers en concertgangers, maar dagelijks bijzonder veel toeristen trekt. Het grote gebouw heeft een nagalmtijd die zeer lang is in sommige frequenties (tot 11 seconden!), waardoor spraak bijna niet te verstaan is. Met respect voor muziek is de nagalmtijd iets teruggebracht, zijn hinderlijke reflecties verminderd en is door toepassing van een exact uitgerekend audiosysteem de hoogst haalbare spraakverstaanbaarheid gerealiseerd.

Opdrachtgever: Stadt Frankfurt am Main – Der Magistrat – Hochbauamt | Project: Spraakverstaanbaarheid optimaliseren


Stift Stams Tirol

Stift Stams Tirol (A)

Het Oostenrijkse Inntal is al jaren een belangrijke historische plek, waar sinds de Romeinse tijd de wegen van het Romeinse imperium naar de noordzijde van de Alpen de Inn kruisden. Dit kruispunt heeft sindsdien betekenis gekregen. Wanneer men via deze weg door het Inntal naar Stift Stams rijdt, ziet men het indrukwekkende historische gebouwencomplex van het klooster. Het huidige kerkgebouw stamt uit het jaar 1284. De kerk is in de periode 1973 tot 1984 bouwkundig uitgebreid gerestaureerd en heeft verschillende internationale onderscheidingen inzake monumentenzorg gekregen in de daarop volgende jaren. De geschiedenis van het klooster is voor de cultureel geïnteresseerde bezoeker uit de hele wereld zeer interessant.

Sinds de restauratie is echter een geluidsysteem aanwezig dat een aanmerkelijk minder lange levensduur had dan het gebouw zelf. Met de advisering en ingebruikname van een top elektro-akoestisch systeem (zowel akoestisch als designtechnisch passend bij de zaal) wordt de kerk na restauratie pas volledig gereed genoemd.

Opdrachtgever: Verwaltung Stift Stams | Project: Elektro-akoestisch geluidsysteem


St. Hedwigskathedraal BerlinSt. Hedwigskathedraal Berlin

St. Hedwigskathedraal Berlin (D)

De St. Hedwigskathedraal is de belangrijkste sacraalbouw van de stad naar het voorbeeld van het Pantheon in Rome. Het is een bijzonder gebouw met een hoofdkerk en 8 kapellen in één gebouw. Recent is het gehele gebouw voorzien van audiotechniek die conform het veeleisende programma van eisen rekening moest houden met de complexe akoestiek in de koepelvormige kerkzaal en de 8 kapellen. Hiertoe is een integraal audiosysteem ontworpen die perfect om kan gaan met de vele diverse situaties in hetzelfde gebouw.

Opdrachtgever: Domgemeinde St. Hedwig | Project: Elektro-akoestiek kerkzaal


Lebuinuskerk Deventer

Lebuinuskerk Deventer (NL)

De grote- of Lebuinuskerk in Deventer is het enige gebouw waar wij voor 3 verschillende opdrachtgevers 3 afzonderlijke onderdelen hebben geadviseerd. Eerst hebben wij gemeente Deventer in 2010 advies gegeven inzake de restauratie van het Carillion en de plaatsing van de klokken. Vervolgens hebben wij in 2011 de firma Wolters geadviseerd, die in de galmende toren (IJskelder) een atelier bouwde voor ambachtelijke werkzaamheden. Daarna hebben wij in 2012 de Protestantse gemeente geadviseerd inzake de akoestiek en elektro-akoestiek voor de grote kerkzaal, waarbij de originele zaalakoestiek is verbeterd en de installatie pasmaat is ontwikkeld voor 7 verschillende gebruikersscenario’s. In 2013 kunnen we overal met plezier luisteren.

Opdrachtgever: Gem. Deventer / Protestantse gem. Deventer / Wolters BV | Project: Zaal- en elektro-akoestiek bij restauratie kerk


Liebfrauenkirche Zürich

Liebfrauenkirche Zürich (CH)

De Liebfrauenkirche in de stad Zürich is in 1983 in de stijl van een vroegchristelijke basiliek gebouwd. Opvallend aan dit gebouw zijn de kleurrijke en vrolijke interieurschilderingen en de marmeren zuilen. De akoestiek in het gebouw was verre van toereikend. Dit moest worden geoptimaliseerd waarbij in geen geval de visuele kant mocht worden benadeeld. Dhr. Andreas Miesen: “We beschikken over een werkelijk goede akoestiek met een hoge spraakverstaanbaarheid. Voorbeeldig geslaagd is de optische integratie van de oplossingen in het kerkinterieur”.

Opdrachtgever: Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich | Project: Verbeteren zaal- en elektro-akoestiek


Kiliansdom Würzburg

Kiliansdom Würzburg (D)

De Kiliansdom in Würzburg betreft met zijn lengte van 105 meter het vierde grootste romaanse kerkgebouw van Duitsland. Akoestisch gezien was de renovatie die in 2011 en 2012 is uitgevoerd een bijzondere uitdaging en daarmee echt specialistenwerk. Voor de start van de renovatie is de zaal akoestisch compleet in kaart gebracht. Vervolgens is bouwtechnisch en elektro-akoestisch advies uitgebracht die bij de renovatie onder onze controle is uitgevoerd. Vervolgens is een frisse monumentale zaal opgeleverd die voor muziek fors is verbeterd in combinatie met een heldere spraakverstaanbaarheid. Wij zijn er trots op dat de Kiliansdom, één van de belangrijkste gebouwen uit de Duitse geschiedenis, met extreme akoestische uitgangspunten in elk opzicht meer straalt als ooit tevoren en bijzonder goed gewaardeerd wordt!

Opdrachtgever: Katholische Domkirchenstiftung Würzburg | Project: Zaal- en elektro-akoestiek: advies en bouwbegeleiding


Benediktusabtei Gerleve

Benediktusabtei Gerleve (D)

De Benediktusabtei in Gerleve ligt schilderachtig boven het Honigbachtal. Het bijzondere van deze abdijkerk is niet de historische setting van het gebouw, de omgeving of de moeilijke akoestische situatie. Het gebouw is bijzonder omdat bij de restauratie- en renovatiewerkzaamheden alles met extreem hoge visuele eisen is gemoderniseerd. Dit heeft geresulteerd in een smaakvol interieurdesign waarbij de akoestische voorzieningen niet zichtbaar zijn en installaties subtiel hun werk doen. Wij zijn er trots op dat ons werk niet zichtbaar is!

Opdrachtgever: Benediktusabtei Gerleve (D) | Project: Zaal- en elektro-akoestiek abdijkerk


Das Neumunster Würzburg

Das Neumunster Würzburg (D)

Das Neumunster wordt gezien als de basislocatie van het Christendom in Franken en stamt oorspronkelijk uit het jaar 689 nadat de Frankenapostelen Kilian, Kolonat en Totnan op precies deze plek om hun geloof zijn gedood. Gezien de resultaten van de betrokkenheid van het GeluidBuro bij andere historische Domkerken in Würzburg is gevraagd of ook deze waardevolle kathedraal geadviseerd kon worden. Bij de restauratie zijn uiteraard alle waardevolle elementen uit de geschiedenis gehandhaafd inclusief de zaalakoestiek die na werkzaamheden weer exact moest klinken als voorheen – zonder hoorbare invloed van de toegevoegde nieuwe elementen en interieurbouw. De spraakverstaanbaarheid is ondanks het behoud van de moeilijke akoestiek fors verbeterd door de ontwikkeling van een speciaal voor dit gebouw nieuw en uniek weergavesysteem die door een licht membraan met laserprecisie en extreem hoge helderheid het geluid stuurt.

Opdrachtgever: Katholische Domkirchenstiftung Würzburg | Project: Zaal- en elektro-akoestiek na restauratie


DOM Ljubljana

DOM Ljubljana (SLO)

De Domkerk van Ljubljana is het belangrijkste barokke bouwwerk in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Deze kerk is in de vroege middeleeuwen gebouwd, de eerste historische bronnen komen uit het jaar 1262. Het gebouw is in de 17e en 18e eeuw uitgegroeid tot een belangrijk kunstcentrum. De huidige vorm dankt het gebouw aan de invloed van venetiaanse architecten, die naast dit gebouw een stempel hebben gedrukt op de hele stad. De kerk heeft in relatie tot de vorm en grootte niet de moeilijkste akoestiek. De moeilijkheidsgraad lag met name in het perfect wegwerken van de techniek, wat vaak onorthodoxe oplossingen vroeg.

Opdrachtgever: Aartsbisdom Ljubljana | Project: Zaal- en elektro-akoestiek


Augustinerkirche Wien

Augustinerkirche Wien (A)

De akoestiek in de kerkzaal is beroemd om zijn fraaie akoestiek. De zeer goede akoestische omstandigheden voor het Rieger-hoofdorgel en het ‘Wiener-Bach-Orgel’ van Nederlandse afkomst konden zelfs nog iets verbeterd worden. Daarnaast kon de relatief beperkte spraakverstaanbaarheid worden verbeterd door een moderne ‘high-end’ installatie die pasmaat op de akoestiek is afgestemd.

Opdrachtgever: Konvent St. Augustin | Project: Zaal- en elektroakoestiek


Kapuzinerkloster Münster

Kapuzinerkloster Münster (D)

Eén van de min of meer standaard onderdelen van een zaalakoestisch onderzoek is dat zichtlijnen moeten worden beoordeeld. In feite geldt de vuistregel ‘goed zien is goed horen’ en zijn zichtlijnen bijzonder belangrijk. Maar wat te doen als er in grote delen van de zijbeuken helemaal geen zichtlijnen zijn door enorm grote kolommen – of beter gezegd kleine gaten? In dat geval doen we akoestisch net of deze niet bestaan zodat – met de ogen dicht – het geluid virtueel altijd vanuit het liturgisch centrum komt!

Opdrachtgever: Kapuzinerkloster Münster (D) | Project: Zaal- en elektroakoestiek


Stolnica Maribor

Stolnica Maribor (SLO)

Deze ‘Stolnica’ (= kathedraal) is over de eeuwen heen geleidelijk gegroeid. Diverse invloeden, zoals Romantiek, Barok, Gothiek en zelfs 19e eeuws zijn in deze kerk terug te vinden. Het gebouw laat de langzame ontwikkelingen in zijn bestaan goed zien. Het bijzondere bij onze advisering is dat dit juist het tegenovergestelde was van een langzame ontwikkeling. Kort voor kerst moest het sterk verouderde gebouw en installaties zijn vernieuwd. Uiteindelijk zijn de kerstvieringen in de vernieuwde situatie gevierd omdat op de dag nauwkeurig is gewerkt in prettige samenwerking met Sloveense partners.

Opdrachtgever: Aartsbisdom Maribor | Project: Zaal- en Elektro-akoestiek

bubblesandfog.com